Mina politiska uppdrag idag 

  • Ledamot i kommunfullmäktige i Klippan

  • Ordförande i Kommunstyrelsen/Kommunalråd

  • Ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott

 

Allmän presentation på Region Skånes hemsida Förtroendevald - Region Skåne

  • Ledamot i Regionfullmäktige Skåne Region Skåne

  • Vice ordförande i sjukhusstyrelse Landskrona

  • Ledamot i FINSAM Söderåsen (Finansiellt samordningsförbund mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åstorps kommun, Bjuvs kommun och Region Skåne)