M loggo Klippan

Lösningen som blev för att få ett stabilt styre med så få parter som möjligt involverade resulterade i en Moderatledd kommun i samverkan med C och S. Detta är en udda lösning, men inte ovanlig. Under förra mandatperioden hade vi i Sverige 29 kommuner som styrdes av M och S. I Skåne var det Svalöv, Kävlinge och någon till. Nu är det vad jag vet hittills Båstad och Eslöv.

Ett styre med samma förhållanden (20 av 41) skulle varit möjligt tillsammans med Sd men osäkerheten kring SD var bl.a att de redan idag inta kan fylla sina platser (13 ledamöter + 6 ersättare) då de i dagsläget enbart har 13 + 3. Risken att inom en snar framtid tappa några ledamöter i KF ytterligare bedömde vi mot bakgrund av historien från förra mandatperioden som så stor att detta alternativ uteslöts. Att balansera på ”slak lina” med hoppande majoriteter ger ingen stabilitet. Sannolikheten att få genomslag för vår politik bedömer vi mycket större i nuläget.

Vi är nöjda med den utdelning vi fått för att få inflytande. Vi får flera betydelsefulla poster:

Ordförande i:
Kommunstyrelsen, Socialnämnden, Plan- och Byggnämnden (under de två sista åren), Bostadsaktiebolaget Treklövern och
Renhållnings AB NÅRAB
Vice ordförande i:
Barn- och Utbildningsnämnden och Kultur- och Fritidsnämnden

Vi är också överens om att hitta bra lösningar inom olika områden. Jag tänker närmast på åtgärder för att återställa delar inom äldreomsorgen, behålla färdtjänsten i egen regi, utveckla Allaktivitetshuset Sågen, utveckla badet i Östra Ljungby samt att utveckla Vedby Skola.

Jag tror också att vi blir överens om att ”skruva ner” befolkningsmålet från 19 500 invånare 2026 till en lägre nivå för att säkerställa möjligheterna att tillgodose behovet av förskolor, skolor, vård- och omsorg samt övriga infrastrukturfrågor.

Jag är övertygad om att våra väljare, både M,C och S kommer att känna sig som vinnare.

Det är med stor respekt och ödmjukhet inför uppgiften jag närmar mig rollen som ordförande i kommunstyrelsen. Jag vill poängtera att det är medborgarperspektivet som jag kommer att fokusera på. Att följa trender kan i många fall vara både lönsamt och framgångsrikt men i det långa perspektivet skapa både osäkerhet och otydlighet den kommunala verksamheten.

Hans Bertil Sinclair (M)